Monday, April 6, 2009

Meja tulis

RM4000 (siap baik pulih).

Bahagian bawah telah dicuci, manakala bahagian atas dalam proses mencuci.

No comments:

Post a Comment